Προμήθειες Cash To Cash - Ουκρανία

Oι προμήθειες cash to cash για Ουκρανία είναι:

RIA Privat Bank 
Για εμβάσματα σε €, USD
Ποσά σε € Προμήθεια 
0,01-50,00 0,50€
50,01-70,00 0,70 €
70,01-100,00 1,00 €
100,01-200,00 2,00 €
200,01-250,00 2,50 €
250,01-300,00 3,00 €
300,01-400,00 4,00 €
400,01-500,00 5,00 €
500,01-550,00 5,50 €
550,01-600,00 6,00 €
600,01-700,00 7,00 €
700,01-750,00 7,50 €
750,01-800,00 8,00 €
800,01-900,00 9,00 €
900,01-1.000,00 10,00 €
RIA other destinations
Για εμβάσματα σε €, USD, RUB
Ποσά σε € Προμήθεια
0,01-50,00 1,25 €
50,01-70,00 1,75 €
70,01-100,00 2,50 €
100,01-200,00 5,00 €
200,01-250,00 6,25 €
250,01-300,00 7,50 €
300,01-400,00 10,00 €
400,01-500,00 12,50 €
500,01-550,00 13,75 €
550,01-600,00 15,00 €
600,01-700,00 17,50 €
700,01-750,00 18,75 €
750,01-800,00 20,00 €
800,01-900,00 22,50 €
900,01-1.000,00 25,00 €

 


 


   or