Συνεργαστείτε Μαζί Μας

Συνεργάτες Εξωτερικού

Η KMT σχεδιάζει να αποκτήσει συνεργάτες σε διάφορες χώρες, όπως ήδη έχει κάνει με τη Γεωργία και ιδιαίτερα με τη Rico Gram. Σκοπεύει να έρθει σε κατευθείαν επαφή μαζί τους και όχι μέσω μιας από τις μεγάλες εταιρείες πληρωμών. Έτσι πιστεύει ότι θα μπορέσει να πετύχει μειωμένες προμήθειες για τους πελάτες της.


Πράκτορες Εσωτερικού

Η KMT θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία της στην Ελλάδα με διάφορους αντιπροσώπους. Θα επιλέξουμε τις επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν κεντρικά ισόγεια καταστήματα. Σε κάθε περιοχή θα ορίσουμε έναν αντιπρόσωπο στον οποίο θα έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους. Αν διαθέτετε κεντρικό ισόγειο κατάστημα και τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αντιπροσώπευση.

Τρόποι Επικοινωνίας
(α) Μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
(β) Στο τηλέφωνο (0030) 210 5234402 εσωτερικό 103, Κα Γιάννα Λίττου.

> Λίστα Συνεργατών <