Ισοτιμίες Νομισμάτων για Μεταφορά Κεφαλαίων

 

         
Exchange Rates
Cash to Bank against Euro Cash to Cash against Euro
For all Branches For Zinonos Branch
America USD 0 America USD 1,1500
England GBP 0 Georgia GEL 3,0820
Switzerland CHF 0 Russian Ruble 75,827
Canada CAD 0 For All Branches
Australia AUD 0 America USD 1,1500
Georgia GEL 3,0820
Russian Ruble 75,827

 

Last Update: 16/10/2018 - 11:03:31