Ισοτιμίες Νομισμάτων για Μεταφορά Κεφαλαίων

 

         
Exchange Rates
Cash to Bank against Euro Cash to Cash against Euro
For all Branches For Zinonos Branch
America USD 0 America USD 1,1310
England GBP 0 Georgia GEL 3,0170
Switzerland CHF 0 Russian Ruble 75,5386
Canada CAD 0 For All Branches
Australia AUD 0 America USD 1,1310
Georgia GEL 3,0170
Russian Ruble 75,5386

 

Last Update: 8/12/2018 - 9:05:13