Ισοτιμίες Νομισμάτων για Μεταφορά Κεφαλαίων

 

         
Exchange Rates
Cash to Bank against Euro Cash to Cash against Euro
For all Branches For Zinonos Branch
America USD 0 America USD 1,124
England GBP 0 Georgia GEL 3,0110
Switzerland CHF 0 Russian Ruble 74,3575
Canada CAD 0 For All Branches
Australia AUD 0 America USD 1,124
Georgia GEL 3,0110
Russian Ruble 74,3575

 

Last Update: 23/2/2019 - 9:08:20