Ισοτιμίες Νομισμάτων για Μεταφορά Κεφαλαίων

 

         
Exchange Rates
Cash to Bank against Euro Cash to Cash against Euro
For all Branches For Zinonos Branch
America USD 0 America USD 1,1050
England GBP 0 Georgia GEL 3,0920
Switzerland CHF 0 Russian Ruble 72,360
Canada CAD 0 For All Branches
Australia AUD 0 America USD 1,1050
Georgia GEL 3,0920
Russian Ruble 72,360

 

Last Update: 22/5/2019 - 16:55:56