Σχετικά με εμάς

KMT είναι  ένα  Ίδρυμα Πληρωμών με τον εμπορικό τίτλο  «ΚΜΤ Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε.» και  τον διακριτικό τίτλο KMT. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η μεταφορά χρημάτων (εμβάσματα) σ’ όλο τον κόσμο για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων. Προσφέρουμε στους πελάτες μας 2 υπηρεσίες:

  1. Εμβάσματα Cash to Bank account σ’ όλες τις Τράπεζες του κόσμου
  2. Εμβάσματα Cash to Cash σε 150 χώρες

Κύριος συνεργάτης μας στο εξωτερικό είναι η Γεωργιανή εταιρεία MICRO FINANCE ORGANIZATION Rico Express Ltd.

H KMT εκτελεί τις εργασίες της από  11 καταστήματα, 6 από αυτά στην Αθήνα, 1 στον Πειραιά, 1 στην Θεσσαλονίκη, 1 στην Πάτρα και 2 στην Κρήτη. H KMT ανήκει στον Όμιλο Επιχειρήσεων Kapachange ο οποίος περιλαμβάνει άλλες 2 εταιρείες με τις εξής δραστηριότητες:

  1. Αγορά-Πώληση ξένων χαρτονομισμάτων
  2. Τηλεπικοινωνίες

Οι πελάτες μας είναι Έλληνες μικρομεσαίοι επαγγελματίες, Έλληνες ιδιώτες, τουρίστες και  μετανάστες. Τα καταστήματά  μας  λειτουργούν από  8.30 μέχρι  20.30 καθημερινά, μερικά από αυτά και την Κυριακή.

 Έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Αρ.Απόφασης 9/14/2 Μαΐου 2011), με Α.Φ.Μ.800316659, Αρ.ΓΕΜΗ 114493301000, με έδρα στην Αθήνα οδός Αγίου Κωνσταντίνου 39-41, Τ.Κ.10437, τηλ:+302105234402, φαξ:+302105241993, e-mail: info@kmt-payments.gr, και site: www.kmt-payments.gr .

H KMT, όπως συμβαίνει για όλα τα ιδρύματα πληρωμών ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

H KMT εφαρμόζει τους νόμους και ιδιαίτερα τις αποφάσεις της Ε.Τ.Π.Θ. της Τ.Ε. καθώς και τις πράξεις Διοικητή της Τ.Ε. που αναφέρονται στο  Ξέπλυμα Χρήματος (ΑΜL)  & στην Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (CFT). H πιστή εφαρμογή των πιο πάνω πολιτικών ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέχρι σήμερα ο μόνος αντιπρόσωπος της KMT είναι η εταιρεία του ομίλου «Κάπα Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος Α.Ε.»       

Τις διευθύνσεις των καταστημάτων θα τις βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του site μας “Σημεία Πώλησης”.