Εμβάσματα Cash to Βank

Είναι το παραδοσιακό έμβασμα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, σ’ οποιαδήποτε τράπεζα παγκοσμίως. Ο αποστολέας και ο δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, διαφορετικά πρόσωπα ή εταιρείες αντίστοιχα.

Η KMT εκτελεί εμβάσματα σε όλες τις τράπεζες του κόσμου.


Πληρωμές εμβασμάτων εκτελούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Επιλέξτε τη χώρα αποστολής εμβάσματος, εφ' όσον υπάρχει στον κατάλογο. Αν δεν τη βρείτε, επιλέξτε "Λοιπές χώρες".

Πίνακες Προμηθειών

 

 • Προμήθειες Cash To Bank - Λοιπές Χώρες
 • Προμήθειες Cash To Bank - ALBANIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - ARGENTINA
 • Προμήθειες Cash To Bank - AUSTRALIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - AUSTRIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - BANGLADESH
 • Προμήθειες Cash To Bank - BELGIUM
 • Προμήθειες Cash To Bank - BRAZIL
 • Προμήθειες Cash To Bank - BULGARIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - CANADA
 • Προμήθειες Cash To Bank - CHINA
 • Προμήθειες Cash To Bank - CYPRUS
 • Προμήθειες Cash To Bank - CZECH REPUBLIC
 • Προμήθειες Cash To Bank - DENMARK
 • Προμήθειες Cash To Bank - EGYPT
 • Προμήθειες Cash To Bank - ESTONIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - FINLAND
 • Προμήθειες Cash To Bank - FRANCE
 • Προμήθειες Cash To Bank - GEORGIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - GERMANY
 • Προμήθειες Cash To Bank - GIBRALTAR
 • Προμήθειες Cash To Bank - UNITED KINGDOM
 • Προμήθειες Cash To Bank - GREECE
 • Προμήθειες Cash To Bank - GUADELOUPE
 • Προμήθειες Cash To Bank - GUYANA
 • Προμήθειες Cash To Bank - HONG KONG
 • Προμήθειες Cash To Bank - HUNGARY
 • Προμήθειες Cash To Bank - INDIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - INDONESIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - IRELAND
 • Προμήθειες Cash To Bank - ISRAEL
 • Προμήθειες Cash To Bank - ITALY
 • Προμήθειες Cash To Bank - JAPAN
 • Προμήθειες Cash To Bank - LATVIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - LITHUANIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - LUXEMBOURG
 • Προμήθειες Cash To Bank - MALTA
 • Προμήθειες Cash To Bank - MARTINIQUE
 • Προμήθειες Cash To Bank - MOLDOVA
 • Προμήθειες Cash To Bank - MONTENEGRO
 • Προμήθειες Cash To Bank - NETHERLANDS
 • Προμήθειες Cash To Bank - NIGERIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - PAKISTAN
 • Προμήθειες Cash To Bank - PHILIPPINES
 • Προμήθειες Cash To Bank - POLAND
 • Προμήθειες Cash To Bank - PORTUGAL
 • Προμήθειες Cash To Bank - REUNION
 • Προμήθειες Cash To Bank - ROMANIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - RUSSIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - SENEGAL
 • Προμήθειες Cash To Bank - SERBIA
 • Προμήθειες Cash To Bank - SINGAPORE
 • Προμήθειες Cash to Bank - SLOVAKIA
 • Προμήθειες Cash to Bank - SLOVENIA
 • Προμήθειες Cash to Bank - SOUTH AFRICA
 • Προμήθειες Cash to Bank - SOUTH KOREA
 • Προμήθειες Cash to Bank - SPAIN
 • Προμήθειες Cash to Bank - SRI LANKA
 • Προμήθειες Cash to Bank - SWEDEN
 • Προμήθειες Cash to Bank - SWITZERLAND
 • Προμήθειες Cash to Bank - TURKEY
 • Προμήθειες Cash to Bank - UAE
 • Προμήθειες Cash to Bank - UKRAINE
 • Προμήθειες Cash to Bank - USA

 • Διαδικασία Συναλλαγών

  Αποστολή Εμβάσματος

  1. Ελάτε στο κοντινότερο κατάστημα της KMT.

  2. Δώστε την ταυτότητα ( ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό - δείτε λίσταInformation Για αποστολές ή παραλαβές εμβασμάτων αξίας μέχρι 15.000 € τα αποδεκτά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

  - Ελληνική αστυνομική ταυτότητα
  - Ελληνικό διαβατήριο
  - Ταυτότητα πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης
  - Διαβατήριο ξένου υπηκόου
  - Άδεια παραμονής αλλοδαπού
  - Δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα ελληνικής έκδοσης
  - Ταυτότητα ομογενούς
  - Ταξιδιωτικό έγγραφο

  Για αποστολές ή παραλαβές εμβασμάτων αξίας μεγαλυτέρας των 15.000 € χρειάζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

  - ΑΦΜ του συναλλασσόμενου, πιστοποιημένο
  - Διεύθυνση κατοικίας του συναλλασσόμενου, πιστοποιημένη

  Σημείωση: Η πιστοποίηση γίνεται από λογαριασμούς ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ κτλ.
  ).

  3. Δηλώστε το όνομα του δικαιούχου, αριθμό λογαριασμού (σε μορφή IBAN όπου είναι απαραίτητο), ονομασία τράπεζας, BIC swift code τράπεζας (routing number όταν είναι για USA) και τέλος τη χώρα αποστολής.

  4. Το έμβασμά σας είναι έτοιμο προς αποστολή.

  5. Η χρονική διάρκεια ενός συνηθισμένου εμβάσματος είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες.

  Σημαντικές Σημειώσεις:

  1. Ο αποστολέας μπορεί να πληρώσει το έμβασμα σε Ευρώ (€), Βρετανική Λίρα (₤), Δολάριο Αμερικής ($), Δολάριο Καναδά (C$), Δολάριο Αυστραλίας (Α$), Φράγκο Ελβετίας (SFR) ή και σε άλλα 80 διαφορετικά νομίσματα με τα οποία συναλλάσσεται η Kapa Change.
  2. Ο δικαιούχος μπορεί να παραλάβει το έμβασμα σε λογαριασμούς Ευρώ (€), Βρετανικής Λίρας (₤), Δολάριο Αμερικής ($), Δολάριο Καναδά (C$), Δολάριο Αυστραλίας (Α$), Φράγκο Ελβετίας (SFR) σε καθορισμένη ισοτιμία, δηλαδή ποσό fix.
  3. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε τοπικό νόμισμα διαφορετικό από τα προαναφερθέντα, τότε η τράπεζα του δικαιούχου εκτελεί τη μετατροπή.