Εμβάσματα Cash to Cash

Είναι ο ταχύτερος τρόπος πληρωμών. Κινείται παράλληλα προς το τραπεζικό σύστημα μέσω ενός δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σ’ όλο τον κόσμο. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ αποστολής και λήψης των χρημάτων, ανεξαρτήτως απόστασης μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά.

Πρώτη εταιρεία που οργάνωσε αυτό το είδος πληρωμών είναι η Western Union. Από τότε ακολούθησαν πάρα πολλές ομοειδείς εταιρείες. Μία από αυτές είναι και η εταιρεία μας KMT, η οποία αποστέλλει και παραλαμβάνει εμβάσματα για λογαριασμό των πελατών της, από και προς τις 150 παρακάτω χώρες. Πολύ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

Η KMT συνεργάζεται με την εταιρεία Rico Gram.


Πίνακες Προμηθειών

 


Διαδικασία Συναλλαγών

1. Αποστολή Εμβάσματος

α. Ελάτε στο κοντινότερο κατάστημα της KMT.

β. Δώστε την ταυτότητα (ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό - δείτε λίσταInformation Για αποστολές ή παραλαβές εμβασμάτων αξίας μέχρι 15.000 € τα αποδεκτά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

- Ελληνική αστυνομική ταυτότητα
- Ελληνικό διαβατήριο
- Ταυτότητα πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Διαβατήριο ξένου υπηκόου
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
- Δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα ελληνικής έκδοσης
- Ταυτότητα ομογενούς
- Ταξιδιωτικό έγγραφο

Για αποστολές ή παραλαβές εμβασμάτων αξίας μεγαλυτέρας των 15.000 € χρειάζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

- ΑΦΜ του συναλλασσόμενου, πιστοποιημένο
- Διεύθυνση κατοικίας του συναλλασσόμενου, πιστοποιημένη

Σημείωση: Η πιστοποίηση γίνεται από λογαριασμούς ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ κτλ.
).

γ. Δηλώστε το όνομα του παραλήπτη, τη χώρα - πόλη και το ποσό αποστολής.

δ. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής μεταφοράς, σας δίνεται ένας κωδικός συναλλαγής και το όνομα της συνεργαζόμενης εταιρείας.

ε. Κοινοποιείτε τον κωδικό στον παραλήπτη, ο οποίος μπορεί να παραλάβει άμεσα το έμβασμα από τα καταστήματα της συνεργαζόμενης εταιρείας.

2. Παραλαβή Εμβάσματος

α. Ελάτε στο κοντινότερο κατάστημα της KMT.

β. Δώστε την ταυτότητα ( ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό - δείτε λίσταInformation Για αποστολές ή παραλαβές εμβασμάτων αξίας μέχρι 15.000 € τα αποδεκτά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

- Ελληνική αστυνομική ταυτότητα
- Ελληνικό διαβατήριο
- Ταυτότητα πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Διαβατήριο ξένου υπηκόου
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
- Δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα ελληνικής έκδοσης
- Ταυτότητα ομογενούς
- Ταξιδιωτικό έγγραφο

Για αποστολές ή παραλαβές εμβασμάτων αξίας μεγαλυτέρας των 15.000 € χρειάζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

- ΑΦΜ του συναλλασσόμενου, πιστοποιημένο
- Διεύθυνση κατοικίας του συναλλασσόμενου, πιστοποιημένη

Σημείωση: Η πιστοποίηση γίνεται από λογαριασμούς ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ κτλ.
).

γ. Δηλώστε το όνομα του αποστολέα, τον κωδικό αποστολής και το ποσό που περιμένετε.

δ. Παραλαμβάνετε το έμβασμα.

Σημαντικές Σημειώσεις:

Για τη Γεωργία:

  1. Ο παραλήπτης μπορεί να πληρωθεί σε Ευρώ (€), Δολάριο Αμερικής ($) και Lari Γεωργίας, ανάλογα την επιλογή του.
  2. Ο αποστολέας μπορεί να πληρώσει στην KMT σε Ευρώ (€) και Δολάριο Αμερικής ($).

Για τους υπόλοιπους προορισμούς:

  1. Ο παραλήπτης μπορεί να πληρωθεί σε Ευρώ (€) και Δολάριο Αμερικής ($), ανάλογα την επιλογή του.