მთავარი

KMT არის  “ანონიმური ფინანსური კომპანია KMT“ -ის მოკლე სახელწოდება. როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, KMT-ის მიზანია მისი მომხმარებლებისთვის ფულადი გზავნილების წარმოება, მიღება და გაცემა, როგორც საბერძნეთში, ისე საზღვარგარეთ. KMT-ის მომხმარებლები არიან კერძო პირები და ორგანიზაციები.

 
NEWS
  •                            გაიხსნა ახალი ფილიალი ქობულეთი. , რუსთაველის 3.
  •                            გაიხსნა ახალი ფილიალი თბილისში ი. პეტრიწის 13.
  • თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი “თბილისი (მუხიანი)“-ის ფილიალი.
  • თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი “თელავი“-ის ფილიალი.
  • ფულადი გზავნილების ლიმიტი გაიზარდა თვეში 1000 ევრომდე.
  • სხვა ქვეყვენებიდან გადმორიცხული თანხის მისაღებად ლიმიტი არ არსებობს.
  • თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი “ზუგდიდი“-ის ფილიალი.
  • KMT აწარმოებს სწრაფ ფულად ზავნილებს 150 ქვეყანაში.
  • KMT აწარმოებს საბანკო გადარიცხვებს მსოფლიოს ნებისმიერ ბანკში.

 

-->